Innholdstype

Fagområde

Publiseringsår

2 resultater
... i hvordan lavtliggende fjellknauser er formet. NGU-geolog Giulio Viola under feltundersøkelser.  Etter dette, i den ...
... alderen til kystnære buplassar og andre funn.  Geolog Fredrik Høgaas (NGU) studerer ei ny kjerneprøve frå eit ...