36 resultater
... enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog. Å lese landskapet rundt meg gir innblikk i hvordan Norge har blitt ... enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog! Ane K. Engvik har sin faste blogg i forskning.no. Bergtatt av ...
Jeg har min egen blogg i nettavisen forskning.no. Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell.
I sommer har media interessert seg for potente steinformasjoner med muligheter for turistopplevelser og grovkornede ordspill. Noen har også fått med seg at den mest omtalte - Trollpikken - ligger i en geopark.
... Ein landsdekkande berggrunnsgeologi i full 3D, seier NGU-geolog Iain Henderson.  Iain Henderson ved PC-en kor han legg inn data ... geologi på mobiltelefonen er den framtida NGU-geolog Iain Henderson førebur seg på. Geologi i 3D - eit kart for framtida ...
RØROS: Alt henger sammen med alt. Geologer går på gjengrodde stier og gransker grensene mellom geologiske enheter. I sommer saumfarer de Røros og Tydal.
Eg sykla Rallarvegen i sommar – og angrar ikkje! Den over 100 år gamle anleggsvegen frå høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi.
... før de har blitt vasket ned i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars Olsen fra Laget for kvartærgeologi. Olsen forteller videre at ... rekordstore gullklumpen på 34,9 gram. Foto: NGU. Geolog Lars Olsen forteller at han har tro på at det kan være mulig å finne ...
Geologer skal sørge for bedre berggrunnskart i området rundt den norske Troll-stasjonen i Antarktis. - Vi skal lære mer om hvordan berggrunnen her er dannet, sier NGU-forsker Ane K. Engvik, som deltar på ekspedisjonen.
Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! Norges geologiske undersøkelse (NGU) gir i disse dager ut På stein og sti, ei rikt illustrert bok med kart over Skarvan og Roltdalen nasjonalpark øst i Trøndelag.
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
Ellen M. O. Sigmond (80) er hedret med den høythengende Brøgger-prisen. Nestoren i norsk berggrunnsgeologi mottok prisen på Vinterkonferansen i regi av Norsk Geologisk Forening i Oslo.
Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur- og kulturlandskap.
Mens koronaviruset forbindes med dødsfall, sykdom og mange tiltak for å hindre smitte, er korona i stein vakkert og viktig.
... av de to viktigste bergartene på månen, forteller guide og geolog Kåre Kullerud. Etter 20 år som professor ved Universitetet i Tromsø ... med høylandet på månen, forteller Pangaea-instruktør og geolog Matteo Massironi. En av hans oppgaver i det fem dager lange feltarbeidet ...
... Drilling Program). Fem år senere, i 2012, presenterte NGU-geolog Viktor Melezhik og kolleger fra en rekke land bokverket Reading the ...
... om mineralforekomster på øya. Steinprøver Geolog Henrik Schiellerup leder Laget for mineralressurser på NGU. Nå har han ... Forkastningene i fjæra ved Ramså, trer tydelig frem. NGU-geolog Ane Engvik studerer dem nøye, sammen med kollegene Bjørn Ivar Rindstad ...
LEKA: Hun står lutende, lent mot kulingen fra sørvest, med et sjal over skuldrene. Den over 12.000 år gamle kvinnen er sprengt fram fra fjellet av brakende sjøis, brutale bølger og kraftig frostsprengning.
... og smurt utover. Nesten som en deig, beskriver NGUs geolog. Foto: Tom Heldal/NGU.  En som også er nysgjerrig på byggingen av det nye Nasjonalmuseet, er geolog og forsker Tom Heldal fra NGU. Han har ledende kunnskap om norsk ...
... M.O. Sigmond har ledet kartleggingen, og samarbeidet med geolog-kolleger ved NGU, NTNU og Universitetet i Oslo.  Les ...
Forskar Tor Grenne er heidra med prisen for Årets vitskaplege publikasjon ved NGU. Grenne fekk prisen for ein artikkel om dei eldste livsformane som til no er funne på jorda.
"Gisle Gråstein og Frida Fossil", er NGUs første dukkefilm. På en morsom måte forteller filmen at steiner kan ha stor verdi, selv om det kanskje ikke ser slikt ut ved første øyekast.
... det er bedre å si sinkblende enn sfaleritt . - Geolog-språket er snevert og snobbete. Det er ikke mange av våre utgivelser ...
Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Det skal egentlig ikke være mulig i en tynt befolket by langt mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima.
... oss nordmenn, forteller forsker Morten Smelror ved NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er på jakt etter bilder som ...
Et nytt aktsomhetskart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i hele Norge. Kartet er ment som et verktøy for kommunene i blant annet arealplanlegging.
Geolog og tidligere avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved Norges geologiske ...
NGUs Nasjonale Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS) på Løkken i Meldal kommune er et nasjonalt arkiv for geologisk prøvemateriale, med hovedvekt på borkjerner.
... i 1:50.000 målestokk. Men ikke nok med det; geolog Ellen Sigmond ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nå også ... har utarbeidet  berggrunnskartet over kommunen. Geolog Ellen Sigmond forklarer at Vinje kommune nå har fått et kart som kan ...
NGU ble prisbelønt for berggrunnskartet over Kongsberg - Modum - Hønefoss i fjor. Nylig kom to nye berggrunnskart over de tett befolkede områdene Asker og Oslo.
Miljødirektoratet anbefaler Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn kommune som et framtidig deponi for farlig avfall. Dagbruddet Rekefjord i Sokndal i Rogaland kan også være aktuelt.
ANTARKTIS: Jutulhoggets loddrette fjellvegg kneiser 900 meter rett opp og bærer på en nesten 1200 millioner år gammel historie.
Det er ikke bare enkelt å bygge tunneler i Norge. Historien viser at det har vært mange problemer med ustabilt fjell og vannlekkasjer. Nye Veier går til flymålinger for å kartlegge problemsonene før tunneler planlegges.
VESTERÅLEN: Vi er på feltarbeid i Vesterålen for å kartlegge gamle gneiser og granitter. Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
Katastrofefilmen «Skjelvet» buldrer over kinolerretene, en ny og moderne spenningsversjon av et virkelig jordskjelv som rammet Oslo i 1904. Men det var i Finnmark den største rystelsen fant sted…
Nye oljefunn i forvitret og oppsprukket berggrunn har ført til et sterkt behov for mer kunnskap. Nå etablerer NGU nye laboratorie-metoder for å finne ut mer om prosessene som har skapt denne typen berggrunn.