2 resultater
... NGU, Trondheim. Den geologiske bearbeidelse er utført av geolog Svinndal og resultatene lagt fram i NGU-Rapport 946. Teknisk rapport ...
... Trondheim. Geologisk beskrivelse av kjernen er uført av geolog Sverre Svinndal og resultatene lagt fram i NGU-Rapport 942. Teknisk ...