Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

170 resultater
Først av alt er geologien. Geologi handler om ressurser og risiko, om naturmangfold, infrastruktur og samfunnsutvikling.
Norske: Yrkesbeskrivelse av geolog på Utdanning.no:  https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/geolog Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum:  http://www.nhm.uio.no/ Spør en forsker (geolog / paleontolog):  http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/spor/ ...
Bærekraftig arealplanlegging i byene våre krever kunnskap om undergrunnen. Norges byer vokser. Befolkningsveksten i Oslo for eksempel er estimert på cirka 33 % innen 2030 og er dermed Europas raskest voksende by.
Landskapet vårt har en unik historie som omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer.
Isen har herja hardt med det norske fjordlandskapet. Preikestolen på nordsida av Lysefjorden i Rogaland står steilt igjen etter at isbreen kappa toppen av fjellet og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid.
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.
Lurer du på noe innen geologi?
... langs hele Norge. Spektakulært - For meg som geolog er dette spektakulært og spennende! Første gang det ble boret her, var ...
Glacial landforms and Quaternary landscape development in NorwayOla Fredin, Bjørn Bergstrøm, Raymond Eilertsen, Louise Hansen, Oddvar Longva, Atle Nesje, Harald SveianPage(s): 5-26
... godt, tror jeg både er arkeolog og til tider teolog, men geolog, hva er det? Andre forbinder geologer med "mad scientists" fra Larson`s ... å profilere hva geologi brukes til i samfunnet og hva en geolog, geofysiker, ingeniørgeolog, geotekniker eller geoviter gjør. Det vi ...
En oversikt med ekskursjonsforslag. Varangerhalvøyas geologi er mangfoldig og spennende, og kyststripen har lenge vært et yndet sted for å studere bergarter og geologiske prosesser som har formet det landskapet vi ser i dag.
... Ein landsdekkande berggrunnsgeologi i full 3D, seier NGU-geolog Iain Henderson.  Iain Henderson ved PC-en kor han legg inn data ... geologi på mobiltelefonen er den framtida NGU-geolog Iain Henderson førebur seg på. Geologi i 3D - eit kart for framtida ...
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society.
The geology of the region, which still today represents exploration frontiers, is illustrated by a series of geophysical and paleogeographic maps, which are based on the integrated knowledge from Russian and Norwegian institutions.
Korleis har det storslagne landskapet langs Rallarvegen fått si form? Vi inviterer deg med i tidsmaskina til å sjå korleis is, eld og vatn har bygd opp og rive ned landskapet til den forma det har i dag.
I denne boka presenteres vakre trønderske landskap fra hav til høgfjell sammen med historien om hvordan Nord-Trøndelag og Fosen ble til.
Området ved polarsirkelen, med Svartisen som det naturlige midtpunktet, er et spennende reisemål for naturinteresserte mennesker.
Bor du i en storby - og har lurt på hva som finnes under asfalten? Det er ikke bare kabler, kloakkledninger, kjellere og tuneller, det er også geologi. En skikkelig blanding.
Proceedings of the 1st International Barents Symposium 'Geology and minerals in the Barents Region', Kirkenes, Norway, October 1993
This report presents the results from bedrock mapping in the Mauken tectonic window, carried out in several periods in 2011-2013. During the NGU MINN program, the Mauken area has been subject to a high-resolution airborne geophysical survey (magnetometry, radiometry, EM), followed by bedrock mapping and structural geology investigations.
A compilation of the present knowledge of the Quaternary geology of Norway. About the landscape development, the glacial history, the record of deposits during the last 300,000 years, and the neotectonics in Norway and adjacent areas
Geologiske ressurser har alltid stått sentralt i samfunnet, fra steinalder, via bronse- og jernalder, til dagens oljealder.
I etterkant av kvikkleireskredet på Byneset 1. januar 2012, ble det gjennomført 2D resistivitetsmålinger som en del av den umiddelbare kartleggingen av områdene rundt skredgropa. Sammen med geotekniske grunnundersøkelser var dette noe av grunnlaget for vurderingene av stabiliteten til området etter skredhendelsen. I tiden etter er det gjort mange flere grunnundersøkelser; både geotekniske, geologiske og geofysiske.
I 2002 publiserte NGU et geologisk kart over Nord-Europa i målestokk 1:4 millioner. Dette heftet beskriver nærmere de geologiske forholdene geologien i de 24 landene og tre sjøområder som omfattes av kartet.
Se NH 231F for oppdatert rapport pr. 1972
In the investigated area three formations can be distinguished: a. charnokitic rocks, which can be subdivided into mainly massive and mainly branded charnokitic migmatites b. garnetiferous migmatites c. glacial deposits Ore-bearing rocks are found only in garnetiferous migmatites. Se også dokument merket NH 231B: Additional report with revised map, 1972
Se NH 231E for oppdatert rapport 1972
Genesis of magmatic oxide deposits - a view from the Busveld complexGrant CawthornePage(s): 11-21Titanium deposits in Ukraine focused on the Proterozoic anorthosite-hosted massifs.Dmitry Gursky, Sergey
Anortosittprovinsen i Rogaland er, som navnet antyder, kjent for sine store forekomster av bergarten anortositt. Området er lite overdekket med løsmasser, slik at berggrunnen er synlig over nesten hele provinsen.
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
... naturfag, sliter med "identitet". Hvilke yrke får jeg som geolog? Yrket er ikke like selvbeskrivende som politi, brannmann, lege. Jeg ...
NGU samarbeider med geologiske undersøkelser over hele verden. I tillegg fins det flere foreninger for geologer, både profesjonelle og amatører.
Etter ganske nøyaktig 35 år med grus- og pukkregistrering er det er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning.
Vår geologiske arv, i tydinga stadar som i kraft av å visa geologiske fenomen, prosessar eller ressursar, formidlar geologi som vitskap, eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.

Sider