55 resultater
Studenter og unge geovitere - se her: NGU inviterer til en dag fylt med inspirasjon, læring og latter i geologiens tjeneste.
Mineraler finnes i det aller meste vi omgir oss med. Det er budskapet i ei ny europeisk bok, hvor to av NGUs geologer er med som medforfattere.
... Ein landsdekkande berggrunnsgeologi i full 3D, seier NGU-geolog Iain Henderson. Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å ...
The Geological Survey of Norway (NGU) has previously been in involved in two reports describing the geological conditions along the trace of the ROGFAST tunnel. There it was concluded that the geological information for the area between Kvitsøy and Bokn was too scattered to give a reliable interpretation of the geology.
Two drill holes are located at Jettan in the Nordnes mountain in Troms county, named BH 02-2013 and BH 03-2013. The boreholes were drilled during summer/autumn 2013 by Arctic drilling and the drill cores were logged at the Geological Survey of Norway (NGU) in January 2014. Both drill cores are approximately 100 meter long (98.08 and 100.94 m) and due to fracture and/or fault zones the drill hole were cemented and re-drilled several times to keep stable.
«Geologiens dag» feirer 10 år i år, og har invitert folk over hele landet til et innblikk i landets geologi. I år sto de «geologiske opplevelsene» i fokus.
HATTFJELLDAL: De kartlegger berggrunnen og jakter på mineralforekomster. I flere uker i høst har geologer trålet Hattfjelldal. Her kan det finnes både kobber, sink, gull og nikkel.
... history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering ... Men før var det byen sin kloakk- og avfallsplass. NGU-geolog Malin Andersson har undersøkt vassbotnens kjemi, og den fortel ei ...
... history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson under forsvaret av si doktoravhandling ved Universitet i ... Men før var det byen sin kloakk- og avfallsplass. NGU-geolog Malin Andersson har undersøkt vassbotnens kjemi, og den fortel ei ...
Hvordan ble Marianegropen til og hvorfor er den så dyp? Lurer også på om dere har informasjon om havbunnens geologi annet enn at den består av basalt og gabbro.
HESSDALEN: Bergartene i Midt-Norge forteller historien om gammel havbunn, små øyer, store vulkaner og dype sedimentbassenger. Mange av landets viktige kobber- og sinkforekomster ligger også her.
Stratigrafi er læren om lag og lagdeling.
The 3rd Slope Tectonic Conference arranged at the Geological Survey of Norway on September 8.-12. 2014, follows the 2nd Slope Tectonic Conference organized at the Geological Survey of Austria in 2011 and the 1st Slope Tectonic conference organized at the University of Lausanne, Switzerland in 2008.
The field trip of the 3rd Slope Tectonics conference visits areas of past rock slope failures and present-day unstable rock slopes and aims to discuss the structural and geological conditions of these sites, the morphologies and tectonic fabrics induced by slope movements and the role of glaciers, isostatic uplift and major faults in the development of rock slope failures.
The Geological Survey of Norway has compiled an inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries presently in production and exporting, as well as of potential production areas along the coast of South-Central Norway and Finnmark. In 2013, 21 million tonnes of aggregates were exported to Europe, and about 5.6 million tonnes were used by the offshore oil and gas industry on the continental shelf.
... i hvordan lavtliggende fjellknauser er formet. NGU-geolog Giulio Viola under feltundersøkelser.  Etter dette, i den ...
... alderen til kystnære buplassar og andre funn.  Geolog Fredrik Høgaas (NGU) studerer ei ny kjerneprøve frå eit ...
... derfor et «pedagogisk laboratorium» for geologi, sier NGU-geolog Børre Davidsen. Han har brukt flere år på å kartlegge berggrunnen i ... annet gull. - Dette er et mineralrikt område, sier NGU-geolog Børre Davidsen. Mange av bergartene i området er vulkanske. De er ...
Forskere fra 15 land har i flere år arbeidet med spørsmålet om hva som egentlig skjedde da Jorda gradvis fikk et økende innhold av oksygen. Forskningsresultatene viser et tett samspill mellom geologisk og biologisk utvikling.
... i jakta på større anrikningar av fjellkjedegullet. Geolog og friluftskvinne GULL: Tine Larsen Angvik er frå Geilo, men ... Trondheim. Foto: Håvard Gautneb Tine Larsen Angvik er geolog frå UiT og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Ho har arbeid som ...
Vår mangfaldige natur er samansett av vårt biologiske mangfald, landskapsmessege mangfald og vårt geologiske mangfald. Til liks med det biologiske mangfaldet, har det geologiske mangfaldet ei rekkje viktige bruksområde.
Geolog Aleksandr Rybalko fra SEVMORGEO og GIS-ingeniør Aave Lepland fra NGU ...
Biologiske og geologiske spor forteller om utviklinga på Svalbard under triastiden for 200 til 250 millioner år siden. Nå presenterer NGU og Sintef en sammenstilling av resultatene fra nesten 40 års forskning.
  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her
MAREANO has shown that acoustic mapping with limited ground truthing is a powerful tool for mapping biogenic mounds and associated bioclastic sediments. Standard Quaternary geology maps show the genesis of surficial sediments, i.e. the origin of the sediments and how they have been deposited. In MAREANO, maps of bottom sediment genesis (where bioclastic sediment is one of many sediment classes) are complementary to the maps of bottom sediment grain size.
Hva er den geologiske arven vår? Og hvordan skal vi få folk som er interessert i natur til å få opp øynene for den historien geologien forteller?
Et nytt biotopkart for havområder utenfor Troms og Finnmark er nå tilgjengelig på  kart. Området inkluderer Troms III og Eggakanten til Vest-Finnmark.
I disse dager kartlegges havbunnen utenfor Finnmarkskysten. Når kartene ferdigstilles etter det pågående toktet, er hele kyststrekningen fra Troms til Varangerfjorden kartlagt.
... Gro Sandøy følger nøye med. Her sammen med geolog Einar Anda fra Åknes/Tafjord beredskap.  Foto: Ottar Rydjord. ...
Økende urbanisering og utbygging av infrastruktur krever kunnskap om undergrunnen og grunnvann.
Den norske strandflaten har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske data fra NGU kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det spesielle landskapet ble dannet. Forskerne peker  på dypforvitring som en hovedårsak.
Over 10 000 bilete ligg i dag i NGU sitt fotoarkiv. Fleire av dei har stor historisk og geologisk verdi, og alt er åpent og gratis tilgjengeleg. Du kan òg finne flotte fotoseriar på NGU sin Flickr-konto.
Norges geologiske undersøkelse er Norges sentrale institusjon for kartlegging av berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs hovedkontor ligger i Trondheim.

Sider