2 resultater
... geologiske historien er definert i tidsepoker. Geokronologi er en disiplin innen geologi som omhandler vitenskapen om ...
... store endringar i dominans av spesielle livsformer. Geokronologi omfattar bruken av absolutte (radiometriske) fastsetjingar av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.