7 resultater
... geologiske historien er definert i tidsepoker. Geokronologi er en disiplin innen geologi som omhandler vitenskapen om ...

Den nasjonale geokronologidatabasen er en kompilasjon av publiserte radiometriske og fissjonsspor aldersdata av bergarter og mineraler fra Norge og den Nord-Atlantiske magmatiske provins, samt noen data fra Sverige og Finland er inkludert. Databasen omfatter metodene U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Lu-Hf, Re-Os for magmatisk bergart og FT, K-Ar og 40Ar-39Ar. 

... geologiske undersøkelse. Databasen har fått navnet Geokronologi - læren om geologisk tid. Betegnelsen omfatter tidsregning og ... og presenterer datasamlingen via nye kart på ngu.no. Geokronologi er læren om geologisk tid. Nå er en ny NGU-database på plass. ...
En trapp med ulike farger for hver epoke i geologisk tid.
... store endringar i dominans av spesielle livsformer. Geokronologi omfattar bruken av absolutte (radiometriske) fastsetjingar av ...
... Tanzania og gjennom trias i den vestlige delen Nord-Amerika (geokronologi, klima og miljø), boringer i det Kaledonske skyvedekket og ned i ...
... det systematisk innsamlet 95 bergartsprøver til geokjemi, geokronologi og petrologi for å undersøke bergartenes dannelse som bakgrunn ...
... innenfor geokjemi av stabile isotoper, U-Th geokronologi, mineralogi og petrografi. Prosjektperioden går fra 2016 og ut ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.