55 resultater
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av organisk jord/humus fra 454 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
Nå foreligger de geokjemiske analysene av hele 65 elementer i nesten 2200 jordprøver fra morene i Nordland, Troms og Finnmark. Rapporten er NGUs første leveranse det det omfattende programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN).
... landbruk og sporing av mat. GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om jordbruksland er eksponert ... til den vitenskapelige utviklingen av miljøgeokjemi og geokjemisk kartlegging som fagfelt, og for hans eksemplariske evne til å ...
Europeisk landbruksjord og beiteland er av god kvalitet. Det viser resultatene fra den geokjemiske kartleggingen i det internasjonale GEMAS-prosjektet. Nylig ble et nytt tobinds jordatlas lansert i Roma.
Landbruksjord i Nord-Europa er ikke hardt rammet av forurensing fra industri eller biltrafikk, viser omfattende geokjemiske undersøkelser av jordsmonnet i ti land.
... The Baltic Soil Survey, som resulterte i et populært geokjemisk atlas for noen år siden. Andre spennende prosjekt ...
Forskere vil nå kartlegge den norske landbruksjorda i et nytt prosjekt.
Et europeisk geokjemisk atlas er under utarbeidelse. Geokjemikere, kjemiker og IT-eksperter ... dette grunnstoffet i sitt overflatevann. Europeisk geokjemisk kart - As Kontaktperson ved NGU: Rolf Tore Ottesen ...
... innenfor fagfeltene miljøgeokjemi, geostatistikk og geokjemisk kartlegging. Clemens Reimann har blant annet utgitt en ...
... er kartfremstilt og nå under trykking i et nytt geokjemisk atlas. Bildet under viser fordelingen av arsen i Nord-Europa. ...
... i geokjemiens historie. Han bidro sterkt til utviklingen av geokjemisk kartlegging og til forståelse av viktige prosesser i naturen. ... han som geokjemiker på NGU. I 1980 ble han direktør ved Geokjemisk avdeling. En stilling han blomstret i frem til han ble pensjonist i ...
Nå starter jakten på gull og andre mineralressurser i Nord-Norge. Geofysiske målinger fra fly og helikopter over til sammen 25.000 kvadratkilometer i Nordland, Troms og Finnmark utgjør første del av storsatsingen.
... (NVE), et nytt og forenklet program for en global geokjemisk kartlegging. På et møte i det kinesiske vitenskapsakademiet ... noen tvil om målsettingen: Et verdensomspennende geokjemisk kartleggsprosjekt og etablering av et internasjonalt ... grunnstoffene - Hvorfor er det nødvendig med en geokjemisk kartlegging av elveslettene? - De store elvene sender enorme ...
... er Stepan Boitsov . Et eksempel på geokjemisk kartlegging i MAREANO-programmet. Her ser vi blant annet ...
... Senja, Mauken og Altevatnet i Sør-Troms, og i Vesterålen. Geokjemisk arbeid ble utført på Nordkinn-halvøya i Finnmark. TIL ...
... på at noe finnes, er det nødvendig med geologisk og geokjemisk overflatekartlegging geofysiske undersøkelser slik at man kan ...
Hva er det som gjør at platene i jordskorpen beveger seg? Jeg har dessuten hørt om noe som heter VAN-metoden, som er en elektrisk strøm som greske forskere hevder kan forutsi jordskjelv. Har denne metoden vist seg å være pålitelig?
Geologiske forskere gransker hav og land fra Sandnessjøen til Sortland. Et avansert måleinstrument om bord i et Piper Chieftain-fly avslører berggrunnen fra fastlandet og ut i havet.
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
Fjordbunnen er godt egnet til å rekonstruere historiske klimaendringer. NGU-forsker Johan Faust har studert bunnsedimenter fra Trondheimsfjorden. Resultatene kan bidra til ytterligere forståelse av de menneskeskapte klimaendringene.
Paradiset Seychellene var et helvete for 63 millioner år siden. De vulkanske bergartene på øyene avslører dramatiske hendelser. Øyene kan ha vært del av en katastrofeartet vulkansk provins i India.
... omhandler et tema som er viktig for samfunnet, hvor både geokjemisk og mineralogisk ekspertise er helt nødvendig. Samtidig tilhører ...
... hadde oppstart i 2013 og vil pågå i årene fremover. Med geokjemisk kartlegging av stedegen løsmasse, det vil si morene eller ...
Ekstramidlene til geofysisk kartlegging i nordområdene kan påvise nye naturressurser og utvikle mineralnæringen her i landet.
BARDUFOSS: Et sort helikopter flyr i rette linjer fram og tilbake over Troms med en lang målesonde hengende under seg. Høyden over bakken er konstant 60 meter. De geofysiske helikoptermålingene i Nord-Norge er i full gang.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i august og september gjennomføre fly- og helikoptermålinger over Ramsåbassenget og nordlige deler av Andøya.
Et vulkanutbrudd lukket utløpet til en liten innsjø og stengte inne den vandrende fiskearten arktisk røye. Der har den nå overlevd i nesten 300 år.
... ligger stoffet i grensetraktene mellom anvendt statistikk, geokjemisk kartlegging og miljøvitenskap. Sann polvandring Bernhard ...
Regjeringen ønsker å igangsette geofysisk kartlegging fra fly og helikopter i Nord-Norge. Målet er å utvikle den mineralbaserte næringsvirksomheten. Det framgår av regjeringens videreutvikling av nordområdestrategien, som ble lagt fram i Tromsø 12.
... vært en betydelig økt aktivitet innen regional geofysisk, geokjemisk og maringeologisk kartlegging. Helt i starten av min periode fikk vi ... i Sør-Norge (MINS) ga et nødvendig løft for geofysisk og geokjemisk kartlegging, og kartlegging av mineralressurser. Dessverre ble ...
Her er borkjernene som kan avsløre de vitenskapelige hemmelighetene i starten på den "moderne Jord" med oksygenrik atmosfære, for mellom 2,0 og 2,5 milliarder år siden.
... landet. Resultata skal settast saman til ein database og eit geokjemisk kart i målestokk 1:250 000. Databasen kan mellom anna nyttas for å ...
NGU blir tilgodesett med 10 millioner kroner ekstra neste år for å starte en ny overordnet kartlegging av mineralressurser også i Sør-Norge. Det framgår av forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram mandag 8. oktober.
Stoltenberg-regjeringen viderefører ekstrasatsingen på kartlegging av mineral-ressursene i Nord-Norge i sitt forslag til statsbudsjett for 2012. Samtidig øker bevilgningene til havbunns-kartleggingen i det omfattende Mareano-programmet.
... - Grunnstoffene i vannet hvor laksen lever, setter et geokjemisk spor i fiskeskjellene, forteller forsker Belinda Flem ved Norges ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i vinter gjennomført to dype boringer inn i selve grunnfjellet i Oslo-området. Målet er å øke kunnskapen om hvordan varme produseres og transporteres i ulike bergarter på forskjellig dyp.
gneis, fjord, nordmøre
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kartlegging av de geologiske ressursene i fylket.
Helikopter og sonde på bakken.
Kartleggingen av de geologiske ressursene i Møre og Romsdal er i full gang. I juni startet de første geofysiske helikoptermålingene fra Eide i Hustadvika kommune. I august starter geologene sin kartlegging på bakken.
Den én milliard år gamle fjellkjeden sør i Skandinavia kan ha blitt til på en helt annen måte enn forskerne hittil har trodd. Ny gransking tyder på at en havbunnskorpe har sunket inn under Sør-Norge og skapt fjellene.
... samarbeid: I fjor sommer gjennomførte NGU en omfattende geokjemisk prøvetaking av jord i kommunen. I år ble det gjort geofysiske ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.