7 resultater
... landet. Resultata skal settast saman til ein database og eit geokjemisk kart i målestokk 1:250 000. Databasen kan mellom anna nyttas for å ...
gneis, fjord, nordmøre
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kartlegging av de geologiske ressursene i fylket.
Helikopter og sonde på bakken.
Kartleggingen av de geologiske ressursene i Møre og Romsdal er i full gang. I juni startet de første geofysiske helikoptermålingene fra Eide i Hustadvika kommune. I august starter geologene sin kartlegging på bakken.
Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.
... geoteknisk materiale, maringeologiske prøver og geokjemisk materiale. Nå er det samlet steinprøver fra 100 år med leting ...
Kjernekraft utgjør omtrent 10 % av verdens energiproduksjon. Råstoffene finner vi i energimineraler rike på uran (U) og thorium (Th).
Det finnes en rekke metalliske grunnstoffer som verken kan klassifiseres som jern- og jernlegeringsmetaller, basemetaller, energimetaller eller edelmetaller.
Fant ingen ansatte som matchet søket.