3 resultater
... er Stepan Boitsov . Et eksempel på geokjemisk kartlegging i MAREANO-programmet. Her ser vi blant annet ...
... finkornede sedimenter godt egnet seg for prøvetaking til geokjemisk analyse. Referanse : Jakobsson, M., Mayer, L., Coakley, ...
Havet mottar mange miljøgifter, som lagres i bunnsedimentene. Forurensede sedimenter kan være en kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i levende organismer.
Fant ingen ansatte som matchet søket.