7 resultater
Berggrunnen på Svalbard skiller seg fra den på fastlandet, hvilket gir opphav til geokjemiske forskjeller i fastfjell, men også i løsmasser. Nasjonale grenseverdier og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff forekommer lokalt i høyere konsentrasjoner. Denne undersøkelse presenterer data for prøver tatt i planområdet for Longyearbyen, 85 løsmasseprøver og 27 fastfjellsprøver. Alle prøvene ble analysert for 53 grunnstoff etter en Aqua Regia oppslutning.
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av mineraljord fra 462 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
... I llustrasjonen viser resultat for grunnstoffet antimon fra geokjemisk prøvetaking av mineraljord i sørlige deler av Trøndelag. Det ... er å ferdigstille hele landet i løpet av 2028. Fra geokjemisk feltarbeid i Femundsmarka. Foto: Ane Bang-Kittilsen Norges ...
... Finne, Tor Erik Minde, Åse 0800-3416 MINS - Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2020.017 This survey constitutes a ...
I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i form av en grunnleggende oversikt over kjente forekomster av, og potensialer for, mineralressurser av metaller, industrimineraler, naturstein, grus og pukk i fylket.
For 2,5 milliarder år siden førte økningen av oksygen i jordens atmosfære til nedfrysing av store deler av jordkloden, viser ny forskning. «Snowball earth» var et faktum.
... flyter på vann. Pimpsteinen fra Ørland ble analysert geokjemisk av eksperter ved universitetet i Edinburgh, og resultatet er klart: ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.