5 resultater
Under finner du prosesserte geokjemiske data fra MINN- og MINS-programmene (Mineralressurser i Nord-Norge, Mineralressurser i Sør-Norge)
... vært en betydelig økt aktivitet innen regional geofysisk, geokjemisk og maringeologisk kartlegging. Helt i starten av min periode fikk vi ... i Sør-Norge (MINS) ga et nødvendig løft for geofysisk og geokjemisk kartlegging, og kartlegging av mineralressurser. Dessverre ble ...
... Et mål med prosjektet er å benytte geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og detaljstudier til å utpeke områder med ...
... geoteknisk materiale, maringeologiske prøver og geokjemisk materiale. Nå er det samlet steinprøver fra 100 år med leting ...
HEMNE: Forskere lager et jordarkiv over deler av Norge. Kunnskap om den naturlige kjemiske sammensetningen av jorda vår kan brukes til både mineralleting, undersøkelser av forurenset grunn – og i kriminalsaker.
Fant ingen ansatte som matchet søket.