6 resultater
... Gasser, Deta Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 MINS - Geokjemisk kartlegging i Sør-Norge 2016.009 A geochemical surface water ...
... er Stepan Boitsov . Et eksempel på geokjemisk kartlegging i MAREANO-programmet. Her ser vi blant annet ...
... finkornede sedimenter godt egnet seg for prøvetaking til geokjemisk analyse. Referanse : Jakobsson, M., Mayer, L., Coakley, ...
Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.
... 000 skala. Et mål med prosjektet er å benytte geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og detaljstudier til å utpeke områder med ...
I starten av desember 2016 var tre av prosjektdeltakerne i klimaprosjektet PACT (Pliocene Arctic Teleconnection) på plass i Bremen for å samle inn prøver fra Ocean Drilling Project (ODP) kjerner boret på Yermakplatået nordvest for Svalbard.
Fant ingen ansatte som matchet søket.