13 resultater
... metaller. Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter ...
Landbruksjord i Nord-Europa er ikke hardt rammet av forurensing fra industri eller biltrafikk, viser omfattende geokjemiske undersøkelser av jordsmonnet i ti land.
Et europeisk geokjemisk atlas er under utarbeidelse. Geokjemikere, kjemiker og IT-eksperter ... dette grunnstoffet i sitt overflatevann. Europeisk geokjemisk kart - As Kontaktperson ved NGU: Rolf Tore Ottesen ...
... er kartfremstilt og nå under trykking i et nytt geokjemisk atlas. Bildet under viser fordelingen av arsen i Nord-Europa. ...
... utført av en profesjonell historiker, 2) en systematisk geokjemisk kartlegging for å avgrense områder med lavgradig (byjord) ... i byen. I tillegg er det på grunnlag av en systematisk geokjemisk kartlegging definert et areal som indikerer hvor det er stor sjanse ...
Ekstramidlene til geofysisk kartlegging i nordområdene kan påvise nye naturressurser og utvikle mineralnæringen her i landet.
... ligger stoffet i grensetraktene mellom anvendt statistikk, geokjemisk kartlegging og miljøvitenskap. Sann polvandring Bernhard ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i vinter gjennomført to dype boringer inn i selve grunnfjellet i Oslo-området. Målet er å øke kunnskapen om hvordan varme produseres og transporteres i ulike bergarter på forskjellig dyp.
... hvor laksen vokser opp, som bokstavelig talt setter igjen et geokjemisk spor i fiskeskjellene. Merkene kan leses som fingeravtrykk, og ved ...
Ved hjelp av fly går forskere til bunns i Nordsjøen. NGU planlegger en høyoppløselig flymagnetisk undersøkelse i den norske delen av Nordsjøen mellom Egersund og Sognefjorden.
Ingen av de enorme askehaugene fra forbrenningen av oljeskifer i Estland oppfyller EUs strenge miljøkrav. Likevel kan forurensingen fra det nye EU-landet tas hånd om med forholdsvis enkle og rimelige tiltak, viser en ny norsk rapport.
Flere lovende områder på til sammen 25.000 kvadratkilometer i Nordland, Troms og Finnmark skal undersøkes for mineralressurser til sommeren.
Forskningsprosjektet "Grunnvann og arkeologi" har som hovedmål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom hydrogeologiske og geokjemiske forhold, og in-situ bevaring av vannmettede arkeologiske avsetninger (organiske kulturlag), samt å utvikle metoder for å beskytte disse kulturminner. En av hovedaktivitetene i forskningsprosjektet er en hydrogeologisk kartlegging basert på gjennomgang av relevant arkivmateriale - og feltstudier i vernede kulturminneområder i Norges storbyer.
Fant ingen ansatte som matchet søket.