1 resultater
... 98.186 (98.166) På grunnlag av resultater fra geokjemisk kartlegging av løsmasser i Troms fylke 1986 og geologiske ... av fraksjon <0.06mm I alt 35 elementer ble bestemt. Geokjemisk prospektering i morene C-horisont mellom Reisaelva og Puntaelva, og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.