3 resultater
Formålet med prosjektet 'Samtolkning av geodata i Grongfeltet' var i utgangs- punktet av regional karakter: Påvise områder med høyt potensiale for funn av malmforekomster i Grongfeltet gjennom samtolkning av geologiske, geofysiske og geokjemiske data. Rammebetingelsene for undersøkelsene er endret fra årsskiftet 1993/94 da Norsulfid trakk seg som samarbeidspartner. Dette medfører at prosjektet i sterkere grad vil gjennomføre objektrettede undersøkelser.
Formålet med prosjektet 'Samtolkning av geodata i Grongfeltet' er å påvise nye malmreserver som kan sikre videre gruvedrift i Grongfeltet gjennom sam- tolkning av geologiske, geofysiske og geokjemiske data. Rapporten beskriver arbeidet som er utført innenfor prosjektet i løpet av våren 1994.
Prosjektet går ut på å sammenligne data fra Kreftregisteret over sykelighet av ulike typer av kreft i Norge med data fra Norges geologiske undersøkelse over naturlig innhold av metaller i miljøet. Hensikten er å se om det eksisterer statistiske signifikante korrelasjoner mellom de medisinske og de geokjemiske data. Slike korrelasjoner kan gi grunnlag for nærmere undersøkelser med hen- blikk på a fremme hypoteser om årsakssammenhenger.
Fant ingen ansatte som matchet søket.