6 resultater
... grunnlag for økonomisk utnyttelse av avgangsmaterialet. Geokjemisk undersøkelse av Ballangsvika avgangsdeponi. ...
... for de to fylkene i form av kart over pH og alkalitet. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Kvalitet av overflatevann. ...
... uran/thorium-rike mineraler. Kartlegging og petrografisk geokjemisk undersøkelse av kalifelt- spatrik gneis, Hamarøy Tysfjord, ...
... med lignende undersøkelser i Sør-Norge, tidligere geokjemisk kartlegging i fylket og registrert forsuringsskade på fisk og ...
... typer kreft er sammenliknet med kommunevise verdier for geokjemisk sammensetning av løsmasser. Arbeidet er tidligere dokumentert i 9 ...
Sammenhenger mellom geokjemiske anomalier i bekkesedimenter (umagnetisk tung- mineralfraksjon) i Nord-Trøndelag og Fosen og mineralogi er studert og beskrev et ved hjelp av mikroskopering og mikrosondeanalyser av pulverslip. I 9 utvalgte områder sees med få unntak klare sammenhenger.
Fant ingen ansatte som matchet søket.