12 resultater
... Bottenvik, G. Ottesen, R.T. 0800-3416 88.023 Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- ... for data og systemtjeneste ut fra avdelingen. Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987 ...
Et tiprosentlig utvalg på 544 bekkesedimentprøver av en samling på 6664 prøver fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er analysert på33 grunnstoffer ved nøytronaktivering. Den geografiske fordeling av de 33 grunnstoffene er fremstilt på kart i målestokk 1:1 million. En statistisk bearbeiding og prinsipal-komponent analyse er utført. Resultatene er presentert på kart i målestokk 1:1 million. Flere områder med anomale verdier er avgrenset. Blant disse er Kongsmoen, Foldereid, Verrabotn og Gressåmoen.
... fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard. Geokjemisk kartlegging på Svalbard. Totalinnhold av grunnstoffer i ...
Rapporten beskriver metoder og resultater fra et prospekteringsprogram i Fosdalenstrøket, Nord-Trøndelag, vesentlig konsentrert på edelmetaller. Prospekteringen har dels foregått i nærområdene til Fosdalens Bergverks- aktieselskap, og dels i områdene VSV for Fosdalen. Undersøkelsene i Fosdalen konkluderer med at det ikke fins noe potensial for edelmetaller i tilknytning til de båndete jernformasjonene som det drives på i gruven.
... omhandler XRF-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. XRF-analyse av bekkesedimentenes ...
... av Au er bestemt ved 3 forskjellige laboratorier. Geokjemisk kartlegging på Svalbard. Innholdet av gull og tellur i ...
... Neutronaktiveringsanalysen av løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon av total- innholdet ...
... omhandler ICAP-analysen og ledningsevnen av bekkevann. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av ...
... data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i ...
... anioner i bekkevann fra Nordland og Troms (1298 prøver). Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av ...
... S. Sand, K. Sandstad, J.S. 0800-3416 88.058 Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten viste at Varangerhalvøya/Tana-regionen ...
NGU skal bidra til et best mulig grunnlag for forvaltning av Norges natur- ressurser og til å gi samfunnet kunnskaper om landets geologi. Som et ledd i dette arbeidet er det opprettet et informasjonssystem for geologiske data. Samtidig som viktige samfunssektorer har tilkjennegitt et økende behov for EDB basert geofaglig informasjoon har en ved NGU sett det som nødvendig å bedre flere av rutinene for registrering, bearbeiding, tolking og presentasjon av slik informasjon.
Fant ingen ansatte som matchet søket.