14 resultater
... fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard Geokjemisk kartlegging på Svalbard ...
... G. Bersvendsen, J.H. 0800-3416 87.031 Geokjemisk avdeling har 43 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (23), geokjemisk kartlegging (10) og edb (7). Avdelingenes regnskapstall for 1986 ...
... sedimentene nedstrøms for Lingsom- og Grotås-dammene. Geokjemisk undersøkelser i Åroselva, Røyken kommune. ...
Bekkesedimenter fra 428 prøvelokaliteter i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultatkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
Jord fra 428 prøvelokaliteter i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km 2. Rapporten inneholder tabeller og resultatskart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
Jordprøver fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller ogresultskart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.
Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 87.067 Geologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. ...
Sand, Kari 0800-3416 87.057 Regional geokjemisk kartlegging i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya er utført. ... Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. En geokjemisk undersøkelse av en ikke-magnetisk tungmineralfraksjon. ...
... omhandler ICAP-analysen av løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. ICAP-analyse av løsmas- senes fin ...
... XFR-analysen av bekkesedimentenes tungmineralfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av ...
... omhandler ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av ...
Arkivmaterialet ligger delvis lagret i bibliotekets kjeller, sammen med Bergarkivet, og delvis i låst arkivrom, bibliotekets kjeller.
... Nord-Trøndelagsprogrammet, fase 0, gjennomført en regional geokjemisk kartlegging av Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. Finfraksjonen av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.