8 resultater
... B Etter oppdrag fra Nord-Norgeprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse over en amfibolittsone i Kvænangen. ...
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom ...
... Sæteråsen (0,29 % Nb2 o5) og Herkelås (0,21 % Nb2 o5). Geokjemisk prospektering i Oslofeltet IV. ...
... Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse i et ca. 160 km2 stort område ovenfor ...
... på Alteneshalvøya utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert ...
... prøvenummer tilhører andre oppdrag. Det er ellers vist til geokjemisk kartnr. 1546 - BEKK - dvs. til prosjekt 1546 fra samme område. ...
... følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og av fast fjell og geo- fysiske ...
... følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og fast fjell og geofysiske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.