5 resultater
... ytterligere før videre oppfølgingsarbeider er gjort. Geokjemisk undersøkelse Bamble - Grimstad. ...
På oppdrag av Orkla Grube aktiebolag ble det samlet inn 192 prøver av bekke- sedimenter fra et 20 km2 stort område på begge sider av Orkla der geologien er godt kjent. Prøvene ble analysert på syreløselig Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Kobber gir de mest interessante resultater og kan tran- sportere mer enn 1 km nedover bekken fra kilden.
... innsamlede prøver anbefales derfor analysert på kobber. Geokjemisk metodestudium Laksådal Oterstrand 1968. ...
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1968 geokjemiske bekkesedimentudersøkelser i ett område vest for Alvdal og ett syd for Kvikne, tilsammen ca. 500 km2 Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsene.
... Undersøkelsesprogrammet har omfattet geofysikk og geokjemisk prospektering, geologisk kartlegging og diamantboringer. Den ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.