8 resultater
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et 760 km2 stort område mellom Dombås ... og de geokjemiske resultatene av undersøkelsen. Geokjemisk undersøkelse, Hjerkinn I 1966. ...
... kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly. Geokjemisk undersøkelse Meråker 1966. ...
... bly og lettløselige tungmetaller (CX HM). Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
Elektrokjemisk A/S, Skorovas Gruber samlet inn 519 prøver av bekkesedimenter i fra to områder øst for Sonvatnene i Meråker. NGU analyserte prøvene på syre- løselig Cu, Pb og Zn. Det ble skilt ut 5 Cu-anomalier, 2 bly-anomalier og 3 sink anomalier.
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et område mellom Dombås og Hjerkinn. ... østre delen av området behandles i denne rapporten. Geokjemisk undersøkelse, Hjerkinn II, 1966. ...
... er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Bidjovagge-Lemsejavre Kautokeino. ...
... heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull. Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I IV. ...
Formålet med boringene var å undersøke en forekomst som inneholder sinkblende, blyglans, kobberkis og svovelkis. Det var tidligere boret 5 hull på geokjemiske anomalier samt utført geofysiske målinger i området, jfr. GM Rapport nr. 347 og GM Rapport nr. 370. Ved de nye boringene ble det satt ned 4 hull med samlet lengde 254,90 meter. Overdekket besto av sand og stein og hadde en mektighet på 8-9 meter.
Fant ingen ansatte som matchet søket.