2 resultater
... et stikningsnett. På grunnlag av dette nettet ble det gjort geokjemisk feltbestemmelse av husumdekket etter Blooms metode. Dernest ble det ...
... Tek Hong 0800-3416 276/C Høsten 1959 ble det ved geokjemisk prospektering påvist anomalier på kobber. Disse anomaliene førte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.