Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

52 resultater
... ganske flate og lave, og har bare en ganske grunn rot. En fjellkjede må derimot, på samme måte som et stort isfjell, ha en stor og dyp ... Men hva innebærer egentlig det? Hva er røttene i en fjellkjede? Hva er røttene i en fjellkjede? ...
... år siden. Kollisjonen skapte kaledonidene, en enorm fjellkjede som var minst like stor som dagens Himalaya. - Midt-Norge har ... flere gamle hemmeligheter. Fra urtidshav til himalayisk fjellkjede Fra urtidshav til himalayisk fjellkjede ...
... Men hva innebærer egentlig det? Hva er røttene i en fjellkjede? ...
Rapporten gir en oversikt over arbeidet innen NGU's Blyprosjekt langs den kaledonske fjellranden i S.Norge fra starten 1969 til 1974. Formålet med prosjektet har vært: Malmleting, geologisk og geokjemisk kartlegging og metode utvikling og forskning. Arbeidsmåten innen prosjektet har vært: - Regional geologisk kartlegging og prøvetaking av bekkesedimenter - Oppfølgning av ano- malier med geologisk kartlegging, blokkleting, geofysiske målinger og prøve- taking av sedimenter og jord.
... det fossiler i Andesfjellene? Dette er vel hovedsakelig en fjellkjede med magmatiske bergarter. Er deler av annen berggrunn "dyttet" opp? ...
... på NRK P1. Sendingen starter kl. 08.06. Norges fjellkjede strekker seg fra Agder i sør til Finnmark i nord, og er nesten 1300 ...
... stor haug, ble store flak med stein skjøvet opp til en stor fjellkjede slik som i Himalaya i dag. Men denne fjellkjeden ble mye større enn ... Og siden den befinner seg langt nede i jordskorpa under en fjellkjede er trykket så stort og temperaturen så høy at diamanter kan ...
... i Øst-Antarktis sist vinter. - Vi arbeidet i en fjellkjede 300-500 kilometer inn fra kysten av Dronning Maud Land på opp mot ... hemmeligheter fra Dronning Maud Land. De arbeidet i en fjellkjede i Øst-Antarktis og tok prøver av flyttblokker. Her kan du se hva ...
... deler av fjellkjeder og finnes derfor i den gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den mest alminnelige bergarten i gamle ...
... på Varangerhalvøya, en oversikt over den kaledonske fjellkjede i Finnmark og en artikkel om Seilandprovinsens ultramafiske ...
... behandling av dekkeseriene innenfor den kaledonske fjellkjede. Hovedtrekkene av strukturgeologien og generell tektonikk er ...
... består av omdannende bergarter tilhørende den kaledonske fjellkjede. Marmor og glimmergneis er av sedimentær opprinnelse og de eldste ...
... år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da ...
... år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da ...
En 1500 meter lang kabel med geofoner skal ”lytte” til de dype bergartsstrukturene i Finnmark i mars og april. De seismiske målingene skal pågå i Masi-området og på Sennalandet.
Hvilke geologiske prosesser har formet berggrunnen i Trøndelag?
Dynamiske prosesser er fundamentale i utformingen av jordas interne strukturer så vel som landskapene på overflaten.
... grunnfjellsområdene 2) forekomster innenfor den kaledonske fjellkjede. Sisnevnte er igjen delt i følgende grupper a) ultramafiske lag og ...
Er jordskjelv normalt på Island og kommer det som følge av et vulkanutbrudd?
Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei.
... er årsak til utviklingen av Norges én milliard år gamle fjellkjede. Tweet !function(d,s,id){var ... (Sør-Amerika). Kollisjonen dannet en Himalaya-lignende fjellkjede. Da sammentrykkingen avtok og tyngdekreftene tok over, kollapset ...
Berggrunnsgeologi omhandlar jordas utvikling og korleis ulike prosessar gjennom tid har gjeve opphav til notidas fordeling av ulike bergartar på overflata og nedover i djupet.
Isen har herja hardt med det norske fjordlandskapet. Preikestolen på nordsida av Lysefjorden i Rogaland står steilt igjen etter at isbreen kappa toppen av fjellet og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid.
... viser kva som skjedde etter at det vart danna ei diger fjellkjede frå Noreg, via Sverige og Finland, til Russland for 1,8 milliardar ...
Hvorfor ligner gneis og og kalkstein så mye på hverandre, og hvordan ser man forskjell?
Vestnorske fjordlandskap kan i løpet av året havne på listen over verdens natur- og kulturarv. - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er svært velutviklede eksempler på klassiske fjord- og fjellandskap, fastslår forsker Øystein Nordgulen.
Vesentlige endringer i jordas landskap og interne struktur skjer langs aktive plategrenser, hvor langsomme konvergente bevegelser fører til deformasjon av tektoniske plater.
Ved å sjå på korleis dei store trekka i den geologiske historia har sett spor etter seg i dei ulike delane av landet, kan me skildra Noregs berggrunn.
... og foliasjon av grunnfjellet ved dannelse av den kaledonske fjellkjede. Avsetning av Be, Sn, U, Th, Y, sjeldne jordarter, osv. fant sted ...
... Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og ...
... som tidlig under dannelsen av den kaledonske fjellkjede kan ha strukket seg sammenhengende sydover helt til traktene ved ...
... seg om metallforekomstene på «Atlanterhavsryggen», en fjellkjede under vann på ned til 4000 meters dyp. Her har store mengder med ...
Vestnorsk fjordlandskap er innlemmet på listen over verdens natur- og kulturarv. - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er svært velutviklede eksempler på klassiske fjord- og fjellandskap, fastslår forsker Øystein Nordgulen.
... for å hente inn mellom 200 og 250 prøver. Lang fjellkjede Ola Fredin - Vi skal bevege oss langs de flere ...
ANTARKTIS: Nunatakkene i Dronning Maud Land stikker opp av isen som dekker Antarktis. Selv om vi er på den kaldeste delen av jordkloden, vitner fjellene om varme prosesser dypt i jordskorpen i riktig gamle dager.
- Geologiske prosesser rommer enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog. Å lese landskapet rundt meg gir innblikk i hvordan Norge har blitt formet gjennom 3 milliarder år.
Planeten Mars mangler magnetfelt. Likevel kan bergarter på Mars være magnetiske. Hvorfor er det slik? NGU-forsker Suzanne McEnroe har svaret etter nitide studier av magnetisme i stein på vår egen planet.
... Her er han ved Målselva i Troms. Grunnfjell og fjellkjede Gull er ofte sterk knyttet til utviklingen av slike skjærsoner. ...
... fjellkjeden, og er restene av en Himalaya-liknende fjellkjede som ble dannet da Iapetushavet lukket seg og Norge kolliderte med ...
Bergarten eklogitt fortjener å komme på lista over verdens vakreste steiner, og et av de flotteste eksemplarene finner vi på Vestlandet. I tillegg til å være svært vakker gir den oss et unikt innblikk i hva som foregår dypest nede i jordskorpa.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.