52 resultater
... av grunnvannet, samt mulig skaderisiko ved boring av energibrønner, er nevnt som spesielt viktig. Se og les  Det usynlige, viktig ...
... boringer i undergrunnen, eksempelvis grunnvannsboringer/energibrønner, fjellboringer og geotekniske undersøkelser. En nasjonal ...
... er det mulig å utnytte et område på mer enn 20 dekar til energibrønner. I tillegg er to mindre områder på til sammen 4 dekar vest og ...
... avdeling for vurdering av muligheter for grunnvarmeuttak fra energibrønner i løsmasser. Oppdragsgiver vil vurdere grunnvarme fra ...
... det er lønnsomt å kombinere energiuttak fra uteluften og energibrønner. Det er utarbeidet foreløpige forslag til utforming av et ...
... ved grunnvannsundersøkelser. Men også når det skal bores energibrønner, vil slike data ha stor betydning og spare utbyggeren for både ...
... konstant årstemperatur mellom 4-10 grader. Private energibrønner i fjell er utbredt. Nå øker bruken av grunnvann i løsmasser ...
... grunnboringer og etablering av grunnvanns- og energibrønner. Aktsomhetsplikt For å tydeliggjøre det generelle ...
... , der brønnborere rapporterer inn grunnvanns- og energibrønner. Databasen omfatter nærmere 100 000 brønner, hvorav over ...
... Vi har ganske god oversikt over grunnvannsbrønner og energibrønner som er boret i Norge. Data fra disse brønnene kan gi noe ...
... grunnvannsdatabase (GRANADA), hvor alle grunnvanns- og energibrønner som bores skal registreres av den som har utført en slik ...
På denne samlesiden finner du alle nyhetssaker eller nettsider vi har referert til på Instagram. Datoene nedover på siden er da innlegget ble lagt ut på Instagram.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.