4 resultater
... for at temperaturen i undergrunnen er stabil gjennom året. Energibrønner kan hente opp varmen til oppvarming av bygg, enten gjennom ... av grunnvann. I Trondheim kommune har NGU registrert 565 energibrønner som leverer denne grønne energien til private husholdninger. ...
... av grunnvannet, samt mulig skaderisiko ved boring av energibrønner, er nevnt som spesielt viktig. Se og les  Det usynlige, viktig ...
... konstant årstemperatur mellom 4-10 grader. Private energibrønner i fjell er utbredt. Nå øker bruken av grunnvann i løsmasser ...
... Vi har ganske god oversikt over grunnvannsbrønner og energibrønner som er boret i Norge. Data fra disse brønnene kan gi noe ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.