24 resultater
... vann, kan åpne systemer være en god mulighet. Energibrønner henter varme fra grunnen. Grunnvarme er en felles betegnelse på ...
... , og gir oversikt over alle registrerte grunnvanns- og energibrønner i Norge. Databasen er en viktig kilde til informasjon om ... NGU lanserer ny registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner. Ny registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner ...
... Harald 0800-3416 2018.020 NGU har logget to dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det ble boret to brønner ned til ... m, da hullet var delvis blokkert av ras. Logging av dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen ...
... lekkasjer infiltrerer i grunnen. Frostvæsker Ved energibrønner av lukket system fra fjell, benyttes frostvæsker, også kalt ... er relativt ufarlige kan uforutsette utslipp fra energibrønner få konsekvenser på nærliggende drikkevannsbrønner. Det er ...
... dyrt som boring i fast fjell og kan være avgjørende for om energibrønner i fjell blir valgt. I Norge er tykkelsen av løsmasser generelt ... grunnvannsundersøkelser.   Lukkede systemer er energibrønner som henter opp grunnvarme gjennom sirkulering av en frostsikker ...
... lignende måte kan det oppstå termisk påvirkning mellom energibrønner. Hydraulisk kontakt mellom fjellbrønner er relativt uvanlig, og ... kan være omfattende. For å unngå slike risikoer bør energibrønner alltid være sentralt plassert på eiendommen og borehullet skal ...
... og annen infrastruktur Med økt tetthet av spesielt energibrønner i tettbebygde strøk, øker også risikoen for at brønner ... vann- og avløpsledninger, tunneler etc. Grunnvanns- og energibrønner faller i de aller fleste tilfeller utenfor kravet i plan- og ...
... og grunnvannsundersøkelser. Åpne systemer er energibrønner som henter varmen direkte fra grunnvannet som pumpes opp fra ...
... cirka 40% av brønnene til vannforsyning, mens cirka 60% er energibrønner. Alternative vannkilder er gravde brønner eller naturlige ...
... For å varme opp et stort bygningskompleks bores det mange energibrønner i fjell av type «lukket system» som vanligvis er 160 til 300 m ... slik at en med stor grad av nøyaktighet kan beregne antall energibrønner som er nødvendig til å dekke varme- og eventuell ...
... Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA), hvor alle vann- og energibrønner som bores skal registreres av den som har utført en slik ...
... om grunnvann . Når man borer grunnvanns- eller energibrønner er det viktig at arbeidet dokumenteres i tilfelle det i ettertid ...
... grunnstabilitet. Og hvordan påvirker grunnvanns- og energibrønner hverandre? Her finner du informasjon om risiko ved brønnboring. ...
... brukes også til boring av mindre brønner som vann- og energibrønner. Borevæsken har til hensikt å smøre og kjøle ned ... men at fortsatt mye kan bli bedre Ved boring av energibrønner er det vanskelig å forutsi vannmengden ved boring som øker ...
... Mari Helen Riise (M.Sc., Asplan Viak AS). Vedlikehold av energibrønner i Melhus 14:00-14:30: Kaffepause 14:30-15:00: Geir Vangsnes. 20-års erfaring med åpne energibrønner- Endringer over tid, vedlikehold, ny forståelse, og nye ...
I 2018 arbeider vi med registrerings-api for grunnvann- og energibrønner (BrønnReg), bakkegeofysikk og NADAG.  Her vil det komme ...
... om brønnboring til vannforsyning, undersøkelsesformål og energibrønner. Sidene omfatter veiledning om hvor mye vann du trenger, hvilke ...
... om brønnboring til vannforsyning, undersøkelsesformål og energibrønner. Sidene omfatter veiledning om hvor mye vann du trenger, hvilke ...
... pumpes tilbake i grunnen (infiltrasjon). De fleste energibrønner som bores i Norge er såkalte «lukkede» systemer som utnytter ...
... for innrapporterering av grunnvanns- og energibrønner til NGU. Utvikling av registreringsløsning for ...
... informasjon om grunnvannsressurser som drikkevanns-, energibrønner og oppkommer, samt tilgjengelige vannkvalitetsdata og rapporter. ...
... grunnboringer og etablering av grunnvanns- og energibrønner. Aktsomhetsplikt For å tydeliggjøre det generelle ...
... , der brønnborere rapporterer inn grunnvanns- og energibrønner. Databasen omfatter nærmere 100 000 brønner, hvorav over ...
... grunnvannsdatabase (GRANADA), hvor alle grunnvanns- og energibrønner som bores skal registreres av den som har utført en slik ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.