3 resultater
... bruk og gjenbruk av undergrunnsdata. Visualisering av energibrønner under Oslo. Økt urbanisering er en trussel for tilpasning og ...
... Bergvarmeanlegg henter ut varme lagret i fjellet gjennom energibrønner. En energibrønn er typisk et borehull med ca 14 centimeters ...
... NADAG ) og registrering av grunnvannsbrønner, energibrønner og rapporter i den nasjonale databasen for grunnvann ( GRANADA ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.