4 resultater
Edelmetaller er metaller som kjemisk sett er lite reaktive med tanke på korrosjon og oksidasjon. Metallene er relativt sjeldne og av høy økonomisk verdi.
Basemetaller er definert som metaller som oksideres når de varmes opp i kontakt med luft, og som verken er jern- og jernlegeringsmetaller eller edelmetaller.
Det finnes en rekke metalliske grunnstoffer som verken kan klassifiseres som jern- og jernlegeringsmetaller, basemetaller, energimetaller eller edelmetaller.
... teknisk utvinnbare i dag.  Gull er et verdifult edelmetall som har fascinert folk siden steinalderen. Foto: Cecilie Bjerke, NGU ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.