Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

67 resultater
... og tolkning av sedimentene i de utgravde gropene og datering med 14C metoden for å tidfeste individuelle skredhendelser. Det er ...
... Dagbladet .  Zirkon-analyser Det var analyse og datering av zirkonmineraler fra sandstrender på Mauritius som ledet forskere ...
... blir også tatt ut sedimentprøver fra de samme skivene til datering, slik at man kan få vite når det har skjedd endringer i nivåer av ...
... løsmaterialet ble avsatt av isen. Prøvene skal gjennom en datering som avslører hvor lenge blokkene har ligget eksponert for kosmisk ...
Varangerfjorden øst for Varangerhalvøya blir utforsket i vår. Arbeidet er en del av den omfattende kartleggingen som pågår av de norske havområdene.
... avsatt på bunnen av innsjøen var et av nøkkelbevisene. Datering av prøver fra gravinger og boringer gjennom disse sedimentene, viser ...
... av organisk materiale, hovedsakelig planterester, til C14-datering. Illustrasjon: Lars Olsen/Irene Lundqvist De unge ...
... Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein ...
Den norske strandflaten har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske data fra NGU kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det spesielle landskapet ble dannet. Forskerne peker  på dypforvitring som en hovedårsak.
Ei rad dramatiske leirskred har skaka Melhus gjennom historia. Rundt sentrum i bygda er det påvist store groper etter enorme, og ganske sikkert dødelege, kvikkleireskred.
... Alderen til sedimentene i kjernene bestemmes ved C14-datering. Deretter skjæres de opp i tynne skiver som hver representerer en ...
... der kommer de nok til å bli liggende en stund. (Mer om datering og den kaledonske fjellkjededannelsen under kartet) ...
UST NEM, nordlige Russland: I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var dreneringssystemet snudd og elvene rant sørover.
... at bergarten er en såkalt porfyrittisk olivin-nefelitt, og datering med K-Ar-metoden ga en alder på 55.7 +- 0,9 millioner år (Bugge et ...
Hvor farlig er det egentlig å bo i skred-Norge? Dette er et spørsmål mange kan stille seg etter å ha hatt kontakt med en kommune i en byggesak i bratt terreng, eller etter å ha klikket seg inn på "varsom.no" eller lignende nettsteder.
... tilhøva under metamorfosen. Ved å kombinera slike data med datering av ulike mineral, kan me få viktig kunnskap om bergartens rolle ved ...
De skal kartlegge havnivåendringene langs hele norskekysten etter siste istid. Kunnskapen skal brukes til å modellere hvor høyt havet vil stå de neste århundrene.
... Morenemateriale avsatt under en isbre. C 14 datering : Se: radiokarbondatering. D albre : En isbre som ... Se serpentinsjø. R adiocarbondatering (14C-datering): Dateringsmetode som bygger på at en av isotopene i kullstoff ...
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.
... utenfor Svalbard. Foto: Aivo Lepland.   Datering av karbonatskorper ved hjelp av de naturlige radioaktive isotopene ...
Katastrofefilmen «Skjelvet» buldrer over kinolerretene, en ny og moderne spenningsversjon av et virkelig jordskjelv som rammet Oslo i 1904. Men det var i Finnmark den største rystelsen fant sted…
... Johanna Kristina Anjar fra Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet. Men sedimentene er nok ikke mye eldre ...
... NGF Dahlgren, S., Corfu, F. & Heaman, L. 1998: Datering av plutoner og pegmatitter i Larvik pluton-kompleks, sydlige Oslo ...
... dei ulike heva strandnivåa. Med slike nye observasjonar og datering får vi ny kunnskap om både den gamle skorpa og havet – om ...
Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal bidra til å fravriste iskalde hemmeligheter fra Dronning Maud Land.
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.