34 resultater
... lands og til vanns. Nytt laboratorium Nettopp datering er en nøkkelfaktor i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert på ...
Jeg leste om Norges eldste fjell på Ringvassøya, og lurer på hvordan man daterer mineraler/bergarter? Hvilken metode brukes?
... vi kan utføre svært presis separering, karakterisering og datering av leirmineral. Dermed kan vi løyse geokronologiske problem knytt til ...
... Norskehavet. Den 42 cm lange sedimentkjernen er den med best datering av de av de i alt 42 daterte sedimentkjernene som er analysert i ... som er den beste så langt i MAREANO når det gjelder Pb-210 datering. Resultatene av de geokjemiske analysene av sedimentene ...
... Universitet i Bergen. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte kjemiske spor direkte til historiske hendingar i Bergen, har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga på botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort ...
Sør-Amerikas eldste gnagere er 41 millioner år gamle. Fossiler av de små gnagerne, som var på størrelse med mus, er funnet i nærheten av Cachiyacu River, dypt i hjertet av det peruanske Amazonas.
... men er en samling artikler med forskjellig tema, fra isotop-datering av granitter i Sør-Norge til isbre-bevegelser og paleoklima i ...
... annet kan forfatterne presentere et grunnlag for detaljert datering av de sedimentære bergarter. Resultatene er basert på ...
BARDUFOSS-SENJA, TROMS: Geologer slår løs biter av grunnfjell i en vegskjæring på Senja i Troms. Undersøkelsene skal avsløre hvor den oppknuste sonen strekker seg. Det kan være gull verdt.
... Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte kjemiske spor direkte til historiske hendingar i Bergen, har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga på botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort ...
... feltarbeid, som er utført på Sørlandet. Analyse og datering av avsetjingar frå i alt 24 innsjøar og myrer ligg til grunn for en ...
Morgan Ganerød (bildet) og andre forskere leter etter geologiske spor i lavalagene på kysten av Antrim i Nord-Irland. Har vulkansimen her hatt noen betydning for utviklingen av verdens naturressurser?
... dyr!!), og rester av metallkiler kan trolig benyttes til datering av raset.  Det er Vitenskapsmuseet i Trondheim som ...
... modeller, hvor illitt-karakterisering og Kalium-Argon-datering er fundamentale verktøy for å datere forkastninger i grunnfjell. ...
... fra rhenium og osmium gjør at vi kan forta en nøyaktig datering av dannelsen av kildebergarter for olje- og gass. Samtidig kan vi ...
Det er ikke bare dalene og fjordene i det norske kystlandskapet som er blitt formet av gjentatte istider. Også flatene på høyfjellet kan ha blitt kraftig barbert av isen.
... Dagbladet .  Zirkon-analyser Det var analyse og datering av zirkonmineraler fra sandstrender på Mauritius som ledet forskere ...
... blir også tatt ut sedimentprøver fra de samme skivene til datering, slik at man kan få vite når det har skjedd endringer i nivåer av ...
... løsmaterialet ble avsatt av isen. Prøvene skal gjennom en datering som avslører hvor lenge blokkene har ligget eksponert for kosmisk ...
Varangerfjorden øst for Varangerhalvøya blir utforsket i vår. Arbeidet er en del av den omfattende kartleggingen som pågår av de norske havområdene.
... avsatt på bunnen av innsjøen var et av nøkkelbevisene. Datering av prøver fra gravinger og boringer gjennom disse sedimentene, viser ...
... av organisk materiale, hovedsakelig planterester, til C14-datering. Illustrasjon: Lars Olsen/Irene Lundqvist De unge ...
Den norske strandflaten har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske data fra NGU kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det spesielle landskapet ble dannet. Forskerne peker  på dypforvitring som en hovedårsak.
Ei rad dramatiske leirskred har skaka Melhus gjennom historia. Rundt sentrum i bygda er det påvist store groper etter enorme, og ganske sikkert dødelege, kvikkleireskred.
... Alderen til sedimentene i kjernene bestemmes ved C14-datering. Deretter skjæres de opp i tynne skiver som hver representerer en ...
... der kommer de nok til å bli liggende en stund. (Mer om datering og den kaledonske fjellkjededannelsen under kartet) ...
UST NEM, nordlige Russland: I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var dreneringssystemet snudd og elvene rant sørover.
... at bergarten er en såkalt porfyrittisk olivin-nefelitt, og datering med K-Ar-metoden ga en alder på 55.7 +- 0,9 millioner år (Bugge et ...
De skal kartlegge havnivåendringene langs hele norskekysten etter siste istid. Kunnskapen skal brukes til å modellere hvor høyt havet vil stå de neste århundrene.
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.
... utenfor Svalbard. Foto: Aivo Lepland.   Datering av karbonatskorper ved hjelp av de naturlige radioaktive isotopene ...
Katastrofefilmen «Skjelvet» buldrer over kinolerretene, en ny og moderne spenningsversjon av et virkelig jordskjelv som rammet Oslo i 1904. Men det var i Finnmark den største rystelsen fant sted…
... Johanna Kristina Anjar fra Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet. Men sedimentene er nok ikke mye eldre ...
Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal bidra til å fravriste iskalde hemmeligheter fra Dronning Maud Land.
Fant ingen ansatte som matchet søket.