13 resultater
... 10% . NGU har innen fjellskredprosjektene benyttet TCN datering for datere 1) fjellskredavsetninger og 2) glideplan. Resultater fra ... er estimert til å være 2 mm pr. år. Prinsippet av datering er i mer detaljer forklart i tilgjengelig artikkel om Oppstadhornet ...
... bistå under detaljanalyser av ustabile fjellpartier. For datering (aldersbestemmelse) av tidligere fjellskredhendelser benyttes mest ...
... en indikasjon på hvilke type bergart den kommer fra. Datering av metamorfe bergarter kan i noen tilfeller dokumentere termiske hendelser / metamorfe prosesser. Zirkoner til U Pb datering. Dateringsmetoden uran-bly (U-Pb) brukes til å bestemme alderen ...
... kalibrering. Massespektometer IsotopX NGX til K-Ar datering. Bestemmelse av kaliuminnhold gjøres ved ICP-OES etter total ... informasjon, ta kontakt med lab@ngu.no. Kalium - argon datering av illitt brukes for aldersbestemmelse av diagenese, forvitring, ...
Enkelte ganger ønsker forskerne å studere bestemte mineraler i en bergart eller et sediment. Om man skal datere en bergart med uran/ bly-, argon/argon eller kalium/argon-metoden må man f.eks finne mineraler med hhv uran eller kalium.
... benyttes i mineralidentifikasjon, petrologisk beskrivelse, datering, zonering, modalanalyse, identifikasjon av sjeldne faser, ...
40 Ar/ 39 Ar datering er en videreutvikling og en mer sofistikert variasjon av K-Ar ... innkapsling av finkornet materiale. Metoden brukes for datering av vanlige K-holdige mineraler som hvit glimmer (for eksempel ... for gass clean-up. Laboratoriet for 40AR/39AR-datering. Dateringsmetoden argon-argon (40Ar/39Ar) benyttes til å ...
Stratigrafi er læren om lag og lagdeling.
... kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, datering, m.m.. Laboratoriet leverer analysetjenester først og fremst til ...
... og avsetningsbetingelser etter at organismene er døde. Datering av kalkskall har vist at dannelse av skjellsand har pågått helt ...
... tilhøva under metamorfosen. Ved å kombinera slike data med datering av ulike mineral, kan me få viktig kunnskap om bergartens rolle ved ...
... NGF Dahlgren, S., Corfu, F. & Heaman, L. 1998: Datering av plutoner og pegmatitter i Larvik pluton-kompleks, sydlige Oslo ...
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
Fant ingen ansatte som matchet søket.