4 resultater
... lands og til vanns. Nytt laboratorium Nettopp datering er en nøkkelfaktor i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert på ...
... og avsetningsbetingelser etter at organismene er døde. Datering av kalkskall har vist at dannelse av skjellsand har pågått helt ...
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.
... utenfor Svalbard. Foto: Aivo Lepland.   Datering av karbonatskorper ved hjelp av de naturlige radioaktive isotopene ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.