10 resultater
... vi kan utføre svært presis separering, karakterisering og datering av leirmineral. Dermed kan vi løyse geokronologiske problem knytt til ...
... feltarbeid, som er utført på Sørlandet. Analyse og datering av avsetjingar frå i alt 24 innsjøar og myrer ligg til grunn for en ...
Det er ikke bare dalene og fjordene i det norske kystlandskapet som er blitt formet av gjentatte istider. Også flatene på høyfjellet kan ha blitt kraftig barbert av isen.
... løsmaterialet ble avsatt av isen. Prøvene skal gjennom en datering som avslører hvor lenge blokkene har ligget eksponert for kosmisk ...
... avsatt på bunnen av innsjøen var et av nøkkelbevisene. Datering av prøver fra gravinger og boringer gjennom disse sedimentene, viser ...
Katastrofefilmen «Skjelvet» buldrer over kinolerretene, en ny og moderne spenningsversjon av et virkelig jordskjelv som rammet Oslo i 1904. Men det var i Finnmark den største rystelsen fant sted…
... Johanna Kristina Anjar fra Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet. Men sedimentene er nok ikke mye eldre ...
... dei ulike heva strandnivåa. Med slike nye observasjonar og datering får vi ny kunnskap om både den gamle skorpa og havet – om ...
Det enorme isvolumet i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men hvor mye? Satellittbilder og steinprøver fra spisse fjelltopper skal bidra til å fravriste iskalde hemmeligheter fra Dronning Maud Land.
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
Fant ingen ansatte som matchet søket.