3 resultater
... modeller, hvor illitt-karakterisering og Kalium-Argon-datering er fundamentale verktøy for å datere forkastninger i grunnfjell. ...
... avtar gradvis nedover mot tålinjen. Resultater fra datering av bakskrenten tilsier at bevegelsene startet for omtrent 7100±1800 ...
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.
Fant ingen ansatte som matchet søket.