16 resultater
... 10% . NGU har innen fjellskredprosjektene benyttet TCN datering for datere 1) fjellskredavsetninger og 2) glideplan. Resultater fra ... er estimert til å være 2 mm pr. år. Prinsippet av datering er i mer detaljer forklart i tilgjengelig artikkel om Oppstadhornet ...
... lands og til vanns. Nytt laboratorium Nettopp datering er en nøkkelfaktor i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert på ...
... en indikasjon på hvilke type bergart den kommer fra. Datering av metamorfe bergarter kan i noen tilfeller dokumentere termiske hendelser / metamorfe prosesser. Zirkoner til U Pb datering. Dateringsmetoden uran-bly (U-Pb) brukes til å bestemme alderen ...
... kalibrering. Massespektometer IsotopX NGX til K-Ar datering. Bestemmelse av kaliuminnhold gjøres ved ICP-OES etter total ... informasjon, ta kontakt med lab@ngu.no. Kalium - argon datering av illitt brukes for aldersbestemmelse av diagenese, forvitring, ...
Enkelte ganger ønsker forskerne å studere bestemte mineraler i en bergart eller et sediment. Om man skal datere en bergart med uran/ bly-, argon/argon eller kalium/argon-metoden må man f.eks finne mineraler med hhv uran eller kalium.
... benyttes i mineralidentifikasjon, petrologisk beskrivelse, datering, zonering, modalanalyse, identifikasjon av sjeldne faser, ...
40 Ar/ 39 Ar datering er en videreutvikling og en mer sofistikert variasjon av K-Ar ... innkapsling av finkornet materiale. Metoden brukes for datering av vanlige K-holdige mineraler som hvit glimmer (for eksempel ... for gass clean-up. Laboratoriet for 40AR/39AR-datering. Dateringsmetoden argon-argon (40Ar/39Ar) benyttes til å ...
... kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, datering, m.m.. Laboratoriet leverer analysetjenester først og fremst til ...
... og avsetningsbetingelser etter at organismene er døde. Datering av kalkskall har vist at dannelse av skjellsand har pågått helt ...
... for innhold av 137Cs. En av kjernene ble valgt ut for 14C-datering. 210Pb-dateringsanalysene supplert med 137Cs-analyser viser at det i ...
... løsmaterialet ble avsatt av isen. Prøvene skal gjennom en datering som avslører hvor lenge blokkene har ligget eksponert for kosmisk ...
Hvor farlig er det egentlig å bo i skred-Norge? Dette er et spørsmål mange kan stille seg etter å ha hatt kontakt med en kommune i en byggesak i bratt terreng, eller etter å ha klikket seg inn på "varsom.no" eller lignende nettsteder.
... tilhøva under metamorfosen. Ved å kombinera slike data med datering av ulike mineral, kan me få viktig kunnskap om bergartens rolle ved ...
... Morenemateriale avsatt under en isbre. C 14 datering : Se: radiokarbondatering. D albre : En isbre som ... Se serpentinsjø. R adiocarbondatering (14C-datering): Dateringsmetode som bygger på at en av isotopene i kullstoff ...
... Johanna Kristina Anjar fra Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet. Men sedimentene er nok ikke mye eldre ...
... NGF Dahlgren, S., Corfu, F. & Heaman, L. 1998: Datering av plutoner og pegmatitter i Larvik pluton-kompleks, sydlige Oslo ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.