10 resultater
... bistå under detaljanalyser av ustabile fjellpartier. For datering (aldersbestemmelse) av tidligere fjellskredhendelser benyttes mest ...
... Norskehavet. Den 42 cm lange sedimentkjernen er den med best datering av de av de i alt 42 daterte sedimentkjernene som er analysert i ... som er den beste så langt i MAREANO når det gjelder Pb-210 datering. Resultatene av de geokjemiske analysene av sedimentene ...
Stratigrafi er læren om lag og lagdeling.
... Universitet i Bergen. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte kjemiske spor direkte til historiske hendingar i Bergen, har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga på botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort ...
... annet kan forfatterne presentere et grunnlag for detaljert datering av de sedimentære bergarter. Resultatene er basert på ...
... Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte kjemiske spor direkte til historiske hendingar i Bergen, har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga på botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort ...
... blir også tatt ut sedimentprøver fra de samme skivene til datering, slik at man kan få vite når det har skjedd endringer i nivåer av ...
Varangerfjorden øst for Varangerhalvøya blir utforsket i vår. Arbeidet er en del av den omfattende kartleggingen som pågår av de norske havområdene.
Den norske strandflaten har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske data fra NGU kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det spesielle landskapet ble dannet. Forskerne peker  på dypforvitring som en hovedårsak.
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
Fant ingen ansatte som matchet søket.