Innholdstype

Publiseringsår

3 resultater
... fra rhenium og osmium gjør at vi kan forta en nøyaktig datering av dannelsen av kildebergarter for olje- og gass. Samtidig kan vi ...
Ei rad dramatiske leirskred har skaka Melhus gjennom historia. Rundt sentrum i bygda er det påvist store groper etter enorme, og ganske sikkert dødelege, kvikkleireskred.
UST NEM, nordlige Russland: I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var dreneringssystemet snudd og elvene rant sørover.
Fant ingen ansatte som matchet søket.