2 resultater
... til uorganisk kjemisk analyse, organisk geokjemi, datering, sedimentologi og referansekjerne. Prøvene ble tatt og oppbevart ...
... Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver for alders- datering av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.