11 resultater
... ikke funnet plass til norsk deltagelse i romprogrammet Copernicus. Flere norske fagmiljø, blant annet Norsk Romsenter, NVE og NGU ... i budsjettprosessen som Stortinget nå er inne i. Copernicus-programmet til EU har innledet en ny fase innen satellittbasert ...
... og Sentinel-1b satellittene, som er en del av EUs romprogram Copernicus. Nye radarbilder er tatt hver gang satellittene har beveget seg over ... fra Norsk Romsenter (NRS) fremholder overfor ESA, at Copernicus-programmets radarsatelitter vil gjøre det mulig å lansere en ...
... dag av to Sentinel-1-satellitter i regi av det europeiske Copernicus-programmet, kan forskerne nå måle og kontinuerlig overvåke ...
...       Tvert om vart Noregs bidrag i EUs Copernicus-program etter ein offentleg debatt tatt inn igjen i regjeringas ...
... med satellitten Sentinel-1B. Med to satellitter i bane vil Copernicus-programmet i EU gi radardata hver sjette dag, data som kan brukes ... argument da Stortinget vedtok at Norge skulle delta i EUs Copernicus-program, fastslår Terje Wahl.  Data fra radarsatellittene har ...
... InSAR-data? Sentinel-1-satellittene er en del av EU's Copernicus-program som opererer med en såkalt open-data policy. Rådata er ... få å se tidsserien for punktet. EU har romprogrammet Copernicus, som henter InSAR-data med to satellitter, kalt Sentinel-1A og ...
... skutt opp fra romfartsbyen Kourou i Fransk Guyana. Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan ...
... bilder som er tatt opp hver sjette dag av de europeiske Copernicus-programmets Sentinel-1-satellitter, kan vi nå måle og kontinuerlig ...
... samlet inn av Sentinel-satellitter i regi av det europeiske Copernicus-programmet.  NGU har igjennom mange år jobbet med InSAR ...
... og Sentinel-1B fra EUs program for jordobservasjon, Copernicus. Prosesseringen utføres ved bruk av avanserte algoritmer utviklet ...
... samlet inn av Sentinel-satellitter i regi av det europeiske Copernicus-programmet.  Fredrikstad er en av byene som er rammet av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.