2 resultater
Wolden, Knut 0800-3416 Bidrag til forvaltningsplan for byggeråstoff i Akershus 2014.018 Rapporten er en sammenstilling og ... arealbruk på registrerte forekomster bør betydningen som byggeråstoff vurderes. Ikke alle kommuner har egnede forekomster som kan ...
... klassifisert etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Databasene ved NGU gir viktig grunnlagsinformasjon ved all ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.