9 resultater
... Vi bruker mer stein enn noensinne. Mesteparten går til byggeråstoff, altså sand, grus og knust fjell som brukes i veier, asfalt og ... eller lignende. Men også underjordsdrift medfører dyrere byggeråstoff og følgelig økte byggekostnader. Samarbeid over grensene ...
... arbeid for å sikre en god og forutsigbar forsyning av byggeråstoff. En miljømessig riktig utnyttelse av ressursene, og en ... en betydelig økonomisk styrking av NGU og arbeidet med byggeråstoff. NGU ble tilgodesett med midler gjennom flere år, som la ...
... vi nevne oljeindustrien og mineralressurser (gruvedrift og byggeråstoff). Når etterspørselen øker, er det et stort behov for gode, ...
... sand og grus fra sjøbunnen, blant annet til bruk som byggeråstoff. Bare i Europa omfatter dette en og en halv milliard tonn med ...
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling.
... har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men også sjeldne ...
Vi må sikre at grus og pukk er kortreist. At ressursene ligger tett på bruksområdene. Vi må vurdere alternativ transport, som båt og tog, der det er mulig. Og underjordsdrift der det er økonomisk forsvarlig.
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.
«Enig og tro til Dovre faller!» Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 avla sitt løfte, overbevist om at fjell står til evig tid.
Fant ingen ansatte som matchet søket.