11 resultater
... kirke og felt F i Åsrum. Undersøkelse av leire til byggeråstoff ved Larvik. ...
... bør undersøkes nærmere. Undersøkelse av leire til byggeråstoff ved Larvik ...
... Garnosbreksje ved Nesbyen, Buskerud Pukk i Grenland Byggeråstoff i Buskerud, Telemark og Vestfold 2000: en statusrapport ...
... (NGU) har undersøkt fire mulige nye uttakssteder for byggeråstoff i Tønsberg kommune. Områdene er utvalgt av Buskerud, Telemark, ...
I denne rapporten er pukkforekomsten ved Hanekleiva i Vestfold undersøkt med geologisk kartlegging, petrografisk analyse og prøving av mekaniske egenskaper. Forekomsten består hovedsaklig av en lysgrå sandstein med mindre mengder av magmatiske bergarter i form av dolerittiske, syenittske og ryolittiske ganger.
Gautneb, Håvard 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2002.013 Drammensgranitten ...
... Gautneb, Håvard Heldal, Tom 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2002.081 Det er foretatt ...
... T. Bjerkgård, T. Raaness, A. 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2009.008 Forekomster av ...
For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold er det blitt utført ressursregnskap for sand, grus og pukk for årene 1999 og 2004. Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen på dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov for naturlige byggeråstoffer i årene framover.
... å bedømme viktigheten av grus- og pukkforekomstene som byggeråstoff i de enkelte kommunene, slik at dataene lettere kan brukes i ...
Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Fylkeskartkontoret i Vestfold hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1984 og NGU har utført oppdatering av registeret i 1995. Alle registrerte sand- grus- og pukkforekomster i Vestfold er nå digitalisert og "Ressurskart for sand, grus og pukk" i M 1:50 000, er laget for hele fylket.
Fant ingen ansatte som matchet søket.