11 resultater
Byggeråstoff deles gjerne inn i kategoriene naturstein, pukk, sand og grus. ...
... kommer en utlysning spesielt rettet mot forskning på byggeråstoff og naturstein. - Alle de fem nordiske landene er ...
Nesten alt vi omgir oss med av infrastruktur, inneholder byggeråstoffer. Enten i form av sand, som er stein som er knust fra naturens side, eller knust stein (pukk) som vi mennesker har knust ned til løsmasser i ulike fraksjoner.
... som gir oppdatert og tilrettelagt informasjon om byggeråstoff til arealplanleggere og andre brukere. 26 kommuner ...
Hva er den geologiske arven vår? Og hvordan skal vi få folk som er interessert i natur til å få opp øynene for den historien geologien forteller?
Ny karttjeneste fra NGU: Kartet viser en oversikt over vår geologiske naturarv. Både turister, skoleelever og naturforvaltere vil finne spennende geologiske lokaliteter i det nye kartet.
Wolden, Knut 0800-3416 Bidrag til forvaltningsplan for byggeråstoff i Akershus 2014.018 Rapporten er en sammenstilling og ... arealbruk på registrerte forekomster bør betydningen som byggeråstoff vurderes. Ikke alle kommuner har egnede forekomster som kan ...
... klassifisert etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Databasene ved NGU gir viktig grunnlagsinformasjon ved all ...
Kan du tenke deg et liv uten metaller? Mye av din hverdag baseres på bruk av metaller, for eksempel mobiltelefoner og andre elektroniske artikler, biler, redskaper, osv.
Norsk bergindustri omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 13,1 milliarder kroner. 58 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
NGU-dagen 2014 hadde et rikholdig program. Her kan du laste ned alle foredragene som pdf-filer, eller du kan se video.
Fant ingen ansatte som matchet søket.