2 resultater
På oppdrag fra Franzefoss Pukk har NGU undersøkt sand- og grusforekomsten ved Ekle for å vurdere mengden sand og grus for framtidig uttak. Forekomsten ved Ekle er en randås med variabel materialsammensetning som spenner fra leire til stor stein. Grovest materiale er representert sentralt i avsetningen, og mot dypet, og i øvre deler mot sør. Finsand er dominerende mot nord og nordvest. I bunnen av sandtaket stpr det en massiv leirrygg.
... Bjerkgård, Terje Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2007.004 I tilknytning til ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.