2 resultater
Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 2004 ble det tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus og produsert om lag 9.7 mill. tonn pukk. Hjelmeland og Forsand skiller seg ut som de store innen sand og grus og står for nær 70% av uttaket i fylket. Hovedtyngden av pukken ble produsert i Suldal, Strand, Sokndal, Sandnes, Tysvær og Gjesdal. Disse kommunene stod for over 80% av produksjonen i fylket.
... Lund, Bjørn Heyer, Henrik 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2005.060 Dette arbeidet er ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.