7 resultater
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for ... til kravene på det lokale vegnettet og annen anvendelse som byggeråstoff. I kommunen er 504 Agdenes pukkverk og grusforekomsten 3 Ingdalen ...
Forkortet: Svevestøv har siden slutten av 1980tallet blitt fokusert på som et miljøproblem i norske storbyer, spesielt i Trondheim.
... for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er ...
Gautneb, Håvard Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2004.053 Sommeren 2004 ble ...
Gautneb, Håvard Lund, Bjørn 0800-3416 GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud 2004.006 Sommeren 2003 ble ...
... viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for ...
... å bedømme viktigheten av grus- og pukkforekomstene som byggeråstoff i de enkelte kommunene, slik at dataene lettere kan brukes i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.