3 resultater
... Kvartærgeologisk kartlegging og undersøkelse av byggeråstoff. ...
... av grusavsetningen i Ørsjødalen for utnyttelse som byggeråstoff. ...
... hjelp fra NGU for å få oversikt over forekomstene av byggeråstoff innenfor kommunens grenser. Ønsket at det ble lagt vekt på ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.