27 resultater
...   Viktig med geologiske data - Byer vokser ikke bare utover og i høyden, men også i dybden. Kunnskap om hva ... flere utfordringer under bakken. Foto: Skjermbilde. Byer antas å tredobles i størrelse fra 2010-2030. Det kan medføre økt ...
... er der du bor.  - Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 ...
... i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Her kan du se hvor Norge synker ...
... oppdage farlige bevegelser i bygninger og infrastruktur i byer. Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender ...
... fra satellitter, som blant annet kan vise innsynking i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier. De nye Sentinel-1 ... at vi får enda mer nøyaktige målinger for innsynkinger i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier, forteller NGU-forskerne ...
... observert vesentlig mer svevestøv i gaterommet enn i andre byer med tilsvarende trafikk. Denne forskjellen har holdt seg selv om ... er vellykket er det aktuelt å samle inn prøver fra flere byer, for å gjøre sammenliknende undersøkelser. Forprosjektet i ...
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
... oss i det viktige samfunnsarbeidet med å finne innsynking i byer og oppdage ustabile fjellparti som potensielt kan utvikle seg til ...
Som i alle andre byer, viser jordlagene i Tromsø kjemiske spor etter den menneskelige ... finnes det bakgrunnsinformasjon om jordforurensinng i byer finnes på NGUs prosjektside. I samarbeid med Tromsø ...
... hovedstaden for å ta nærmere 1000 jordprøver. 10 byer i Europa Arbeidet er et ledd i kartleggingen av 10 europeiske storbyer ... Norge har lang erfaring fra denne type arbeid. Sju norske byer er de siste 15 årene blitt kartlagt av NGU med samme metodikk, i ...
... gjør at man kan få kartlagt skredfarer og innsynkinger i byer langt mer nøyaktig, forteller seniorforsker John Dehls ved Norges ... ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av Norsk ...
... Rolf Tore Ottesen. Grundige undersøkelser i norske byer NGU jobber systematisk for å utvikle metoder som avslører forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. ...
... se bevegelser i landskapet, forklarer John Dehls. Fjell, byer og veger Det var i 2009 at NGU startet en systematisk behandling av ... Slike analyser kan også gjøres for setninger i byer; bygninger, veger, jernbaner, broer, demninger og andre konstruksjoner, ...
... et seminar ved Norsk Romsenter nylig. Bevegelser i byer John Dehls. - Ingen annen teknologi gjør oss i stand å ... forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen, forteller NGU-forsker John Dehls. ...
... Tromsø NGUs prosjektsider om jordforurensning i byer NGUs temasider om forurensning Media har omtalt ...
... NGU og arbeidet med jordforurensing i byer   Havnebasseng kan være sterkt forurenset selv etter mudring ...
... ved NGU mener at situasjonen er den samme også i andre byer og tettsteder i Norge. - Miljøgiftene representerer ingen akutt fare ...
... NGU og arbeidet med jordforurensing i byer Fagervika i Trondheim framstår som byens mest forurensede ...
... oppdateringer av bildene over Trondheim og andre norske byer. Havneområdet Brattøra i Trondheim synker med tre centimeter pr. ...
... stein i Egypt. Statuer og byer - Vi skal gjøre en rekke feltstudier; alt fra å granske ørkensteder ...
... på NGUs prosjektside "Jordforurensning i byer". NGU har foretatt en lang rekke i undersøkelser av jorda i ...
... byggeråstoffer, og god planlegging av undergrunnen i byer og urbane strøk. I videoinnslaget under kan du se NGU-forsker Lars ...
... norske berggrunnen. Den er Larvikitt i bankfasade. I byer over hele verden finner vi larvikitt. Foto: Lundhs Labrador AS. mer ...
... og forsvinner derfor i raskt tempo. Egypt bygger 60 nye byer akkurat nå. I tillegg bygges det veger, etableres vanningsanlegg og ...
... fjellskred, følge med på hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å overvåke bevegelser i bygninger og ...
- Dersom skjelvene hadde skjedd i dag, ville byer som Hamar og Lillehammer blitt meget hardt rammet, sier forsker Ola Fredin ...
... InSAR-data til skredovervaking og måling av innsynking i byer. På #hack4no har vi med ein demoutgåve av datasettet , som viser ...
... Her bor det vel en million mennesker, de aller fleste i byer. På bygda er folk stort sett samlet i små landsbyer. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.