9 resultater
... og vi ser at flom forekommer stadig oftere, særlig i byer. Dagens avløpssystemer er ikke i stand til å ta imot de store ... ovenfra, og vi må derfor tenke nytt. Klimatil­pasning i byer, betyr å håndtere vannet mest mulig lokalt, med grønne løsninger, ...
... Både på bygninger og infrastruktur. Oversvømmelse i byer Byer har endret seg mye med utvikling og vekst. Naturlige forhold for ...
... områder. Så lenge befolkningen øker, folk flytter til byer og økonomien i fattige deler av verden vokser, er det behov for ...
... håndtering av overvann. NOU 2015:16 tar for seg overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs. Her konstateres det at den samlede ...
... i takt med utviklingen der arealutnyttelse og utbygging av byer og tettsteder har skutt fart, er mye av massene blitt gjort ...
... kan brukes for eksempel i arealplanlegging i våre største byer. På NGU har vi stort fokus på 3D innen de fleste fagområdene. ...
... forhøyede konsentrasjoner for noen metaller rundt større byer som London, Paris, Rotterdam og Kiev (se Hg-kart). Disse stoffene er blant ...
... Ane K. Engvik En feltgeolog på storbybesøk Byer og landsbyer verden over har sitt eget særpreg. Forskjellene i ...
... – skulpturer, biblioteker, monumenter og museer, byer og fabrikker – kommer til å være komprimert i et lag i et lag sediment ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.